Program lojalnościowy

Załącznik numer 2 - Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym

 1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 100 pkt.
  2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 3 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 3 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
  3. Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
  4. Skuteczne Polecenie Organizatora - 200 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  5. Z okazji urodzin - 150 pkt.
  6. Z okazji imienin - 100 pkt.
  7. Napisanie komentarza - 300 pkt.
  8. Publikacja komentarza - 500 pkt.