Program lojalnościowy

Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia

  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: OLIMPIA DAY SPA MONIKA HAJDZIONY , ul. Hotelowa 12 , 44-213 RYBNIK , email: olimpia@sparybnik.pl
  2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2016-03-06
  3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
  4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://olimpiadayspa.versum.com/account/sign_in