Oferta

Dietacennik

Konsultacja dietetyczna 30 minut

Cena: 50 zł - 130 zł

REZERWUJ

Opis

 
  • Pierw­sza wi­zy­ta - 70 zł
  • Dru­ga wi­zy­ta z in­dy­wi­du­al­nym ja­dło­spi­sem - 130 zł
  • Wi­zy­ta kon­tro­l­na z po­mia­ra­mi - 50 zł